Hur kan du använda uppropet där du bor?

Hjälp oss att skapa minnesmärken på alla de platser där avrättningar av påstådda häxor ägde rum. Var med och sprid kunskap om häxprocesserna, och hur de hänger ihop med kvinnohistoria. Kanske du kan samla en grupp människor som skapar en utställning om de lokala häxprocesserna? Eller göra ett temaarbete i skolan? Eller en hel föreställning? Kontakta oss för idéer och inspiration.