Uppropet


Kvinnor dog. Män dömde. Tidens tro drabbar människan.

Detta upprop om upprättelse för dem som avrättades i de svenska häxprocesserna, ägde rum under 2020 och avslutades enligt plan 2021. Namninsamlingen ledde till att ett lokalt författat medborgarförslag lämnades in till Härnösands kommunstyrelse. I maj 2021 beslutade Härnösands kommun att avsätta 500.000 kr till uppförandet av ett offentligt minnesmärke, i det området som drabbade hårdast under häxprocesserna i Sverige.

UPPROP 2020 – signering avslutad

// Vi kräver upprättelse för denna rättsskandal utan like i svensk historia. Vi kräver upprättelse för offren för den masshysteri som ledde till att flera hundra kvinnor mördades – till att familjer, byar och socknar slogs i spillror. Vi kräver upprättelse för de fyrahundra människor, mestadels kvinnor, som avrättades.  Vi kräver upprättelse för att de ska bli ihågkomna för vilka de var, inte för häxor som brändes.

“Den 1 juni 1675 ägde avrättningen rum på Bålberget vid Lesjön i nuvarande Kramfors kommun. 71 personer hade dömts till döden för sexuellt umgänge med Djävulen och Blåkullafärder. Av dessa var 65 kvinnor, 2 män och 4 pojkar. De dödsdömda kvinnorna utgjorde en femtedel av Torsåkers pastorat”

“Bekännelserna tvingades fram genom att skendränka barnen och fira ner dem med rep i Ångermanälven, eller stoppa in mindre barn i en bakugn och tänka eld på halm utanför ugnen. På detta sätt erkände hundratals kvinnor att de var skyldiga bara för att rädda sina barn. Likadant gjorde man med barnen för att få dem att peka ut vilka som tagit dem till Blåkulla.”

”M:r Mattias kunnat sedan trull synas, henne skylldig wara, emedan hon leedh en stor anfächtningh af denn onde fijenden så at hon af nychter magha hafwer twenne reesor här på rådstufwen hafft mycken upkastellse sampt nedher i förstufwen fallet nedh, såsom en dödh menniska” ”Mäster Mattias (biskop Steuchius son) kunde nu också tillstå att hon var skyldig eftersom han hade kunnat se trollen, och att hon led av väldigt stort samvetskval, som den onde fienden utsatte henne för, så att hon på nykter mage, vid två tillfällen här på Rådhuset, kräkts och sedan fallit ihop i farstun, som en död människa.” (översättning S.Norberg)

#nordicnoisemovement2020 #nnm2020

Vi kräver att alla med maktpositioner går från att ignorera och reagera till att agera.

Vi kräver att svenska kyrkan ber om ursäkt för att de initierade och drev på masshysterin.

Vi kräver att svenska staten ber om ursäkt för att de ej stoppade denna rättsskandal när de kunde.

Vi kräver att kungahuset ber om ursäkt för att de ej agerade och stoppade denna rättsskandal.

Vi kräver att minnesmärken upprättas på samtliga orter där avrättningar av påstådda häxor ägt rum.

Vi kräver att domarna mot de häxanklagade upphävs.

Vi kräver nolltolerans mot tystnadskulturen.

Vi kräver att dessa kvinnor blir ihågkomna. Inte övergivna.

Vi kräver att dessa kvinnor blir hörda. Inte tystade.

#nordicnoisemovement2020 #nnm2020

När det gäller det sammanlagda antalet dödsoffer finns inget motstycke i svensk rättshistoria. Det finns tiotusentals rättegångsprotokoll bevarade från de svenska häxprocesserna. Vittnesmål och erkännanden tillkom under tortyr, mutor och tvång, med resultat att nästan 400 kvinnor mördades och ännu fler stod anklagade. Dessa kvinnor var mammor, systrar, döttrar och fruar. Några av dem var kunniga barnmorskor, duktiga på läkeörter. Men de allra flesta som anklagades utmärkte sig inte speciellt, utan var troende kristna kvinnor. Genom att trolldomskommissionen torterade dem till erkännande kunde erkännandet stå som bevis i domen. Om de erkände så fick de även ta emot nattvarden, vilket för en kristen var väldigt viktigt. Nästan alla kvinnor erkände under tortyr. När väl anklagelserna hade satt igång så började människor anklaga varandra, i rädsla för att själva bli utpekade. 

“Änkan Elin i Kvissle och hennes syster Sigrid anklagades av prästen för att med trolldom fått hans kor att sina. Ingenting kunde bevisas men Elin åtalades ändå. Efter flera rannsakningar dömdes Elin att brännas levande vid en påle, för trolldom. Domen verkställdes dock inte och hovrätten friade år 1642 Elin helt i brist på bevis. Prästen hade sedan 1620 flera gånger anklagat Elin och Sigrid för trolldom. I de bevarade protokollen kan man läsa att Elin och Sigrid var mycket illa sedda i församlingen”.

“Gertrud Jonsdotter, 45 år, bosatt i Ramsås. Hon var anklagad för att ha fördärvat sitt eget barn vid födseln. Hon hade fött ett barn som var “menfött i alla lemmar”.  Bönderna som är satta att vakta över henne, beskriver det som att hon skrek ut sin ångest på nätterna i sin fångenskap och grät så fruktansvärt av anklagelserna och rädslan”

Urban Hjärne i trolldomskommissionen tyckte det vore humanare om Malin Matsdotter nöps med glödheta tänger så hon blev medvetslös innan hon lades på bålet. Men hans åsikt röstades ner. När Malin steg upp på bålet skrek hennes dotter – att hon skulle bekänna och rädda sin själ. Men Malin svarade att hon var oskyldig. Enligt vittnen hördes inte ett ljud från Malin när hon brändes.”

Skammen över illdåden har gjort att man på många håll försökt skyla över det som hänt. Men historielöshet bäddar för upprepning av tidigare misstag. Minnet av dem som drabbades ska leva vidare och kunskap om häxjakter ska spridas. Det minskar risken för nya hatvågor mot människor som avviker från normen, en typ av hat som breder ut sig i allt snabbare takt i vårt moderna samhälle.

Ett av häxprocessernas bakomliggande syften var att öka kontrollen över kvinnors kroppar och sexualitet. Vi riktar även fokus mot hur det förtrycket märks än idag, bland annat i form av sexuellt våld, hotad aborträtt och hur kvinnor behandlas när de föder barn. Svenska kyrkan initierade häxjakterna efter modell från kontinenten. Påvens bulla från 1484 och den efterföljande boken Häxhammaren spred budskapet om skärpt kontroll av kvinnors barnafödande och sexualitet. Svenska kyrkan, staten och kungahuset är därför de som bör ta sitt ansvar och låta dessa kvinnor få en offentlig upprättelse genom minnesmärken, genom en ursäkt – både under ceremoni och skriftligen – samt genom utbildning.

“Efter att kyrkoherden Wattrangius hållit en straffpredikan i kyrkan fick de dödsdömda, omgivna av vakter, vandra en 4 kilometer lång sträcka till berget. Där väntade två bödlar. De dödsdömda tvingades klä av sig nakna innan de fördes till stupstocken och halshöggs med yxa. Därefter kastades deras kroppar på bålet.”

“Annika, 15 år, hade vittnat mot sin mor Britta Sippel och sin moster som båda avrättats. När Annika erkänt att hon begått mened dömdes hon att piskas tolv gånger fyra dagar i rad, kyrkoplikt och ett års tukthus, men hon dog av piskningen.”

”På själva avrättningsplatsen föllo tre av de dödsdömda till föga och förklarade sig skyldiga. Det var gummorna Märit Eriksdotter och Elisabet Målare samt Ella Jonsdotter. De mottogo nu absolution av prästerskapet och fingo nattvarden, innan deras huvuden föllo för bödelns svärd.”

Till er större institutioner, statliga, kommunala och kyrkliga, ni som har resurser och makt att leda utvecklingen: ni har misslyckats. Ta chansen att göra om och göra rätt. Ni utbildar, ni anställer flest utav alla. Var förebilder – ta ledningen.

Till alla kommuner och orter där häxprocesser ägt rum: ta ert ansvar. Det kan leda till något otroligt sunt och bra i vår kvinnohistoria.

Till alla bokförlag, filmbolag och kulturaktörer: sluta producera nidbilden av en häxa som en ondsint kvinna som vill förstöra. Inga av de som brändes var bevisligen onda. Genom att ni återskapar en stereotyp bild kommer historien aldrig vidare.

Till alla er föräldrar: vi kräver en medvetenhet om varför ni klär ut era barn till påskkärringar, ger dem en kvast och skickar dem till Blåkulla. Om ni inte känner till er egen historia, hur ska ni då kunna påverka era barn?

Och ni, ni medvetna män som gör det ni kan, där ni är: fortsätt. Stå upp för oss. Även när det bara är andra män runt dig. Stå med oss. Utbilda männen runt dig. Skratta inte med. Jobba inte åt dem. Det är dags för er att använda ert medfödda privilegium, det att ni är män. Det går ingen linje mellan de dåliga männen och de bra männen. Ni är alla män och ni kan prioritera denna fråga där ni verkar. Er namnunderskrift är viktig. Det var din förmoder som brann, din förfaders familj som slogs i spillror. Kvinnohistoria angår dig.

#nordicnoisemovement2020

Genom att ge dessa kvinnor en offentlig upprättelse så hyllar vi vår historia, ger oss själva styrka, mod och hopp. Som det är nu, när tystnadskulturen äger företräde, så säger tystnaden att det som skedde för så många år sedan var legitimt. Genom att bevara tystnadskulturen kvarstår hotet om att samma hysteri kan ske vilken dag som helst, riktat till vem som helst som står utanför normen. Det har funnits en häxprocess men det var inte häxor som avrättades: det var kvinnor. Det var vanliga kvinnor som avrättades – systrar, mödrar, döttrar, mor- och farmödrar, ingenting annat.

Vi pratar med en röst och kommer inte att kommentera innehållet i uppropet vidare. Alla som har skrivit under uppropet står bakom uppropet.

Stöd oss genom att signera uppropet här nedan och dela i ditt nätverk. Använd #nordicnoisemovement2020 och #NNM2020 .

Ladda ner uppropsfilmen och sprid den i dina sociala mediakanaler.